خداحافظ آدم‌های نامهربان..

.
باید خداحافظی کرد!
از همه آن‌هایی که دوست داشتنِ بی‌ شائبه را نیاموخته اند.
از همه آن‌هایی که عشق را حقِ مسلمِ خود می‌‌دانند و حتی ذره‌ای عشق ورزیدن بلد نیستند.
از همه آن‌هایی که چشم‌هایشان را به خوبی‌‌ها می‌‌بندند و کوچک‌ترین اتفاق‌ها را از دریچه‌ی شک و تردید می‌بینند.
از همه آن‌هایی که هرگز کلامی به مهر بر زبانشان جاری نمی‌‌شود، آنهایی که تمام فرصت‌ها را غنیمت می‌‌شمارند
برای رنجاندن کسانی‌ که تشنه‌‌ی محبتند.
باید خداحافظی کرد!
از آن‌هایی که به کرات دل ما را شکسته اند.
از آ‌ن‌هایی که از شادمانی‌های ما شاد نمی‌‌شوند.
از آن‌هایی که در غم‌ها نه غمخوارِ ما هستند نه سنگ صبور
از آن‌هایی که با ما هیچ خاطره‌ای نمی‌سازند،
آن‌هایی که به سادگی‌ ما را فراموش می‌‌کنند،
آن‌هایی که تنها زمانی‌ سراغِ ما می‌‌آیند که
چیزی می‌‌خواهند یا کاری دارند
باید خداحافظی کرد!
از خودمان…
باید با یک خودِ جدید آشنا شد
با کسی‌ که خودش را بیش از این‌ها دوست دارد
با کسی‌ که می‌‌تواند راست قامت بایستد و با قدرت و شهامت مرز‌های خود را به دیگران نشان دهد.
نشان دهد خطِ قرمز او احترام متقابل است چه در کلام چه در رفتار
خداحافظ آدم‌های نامهربان.
.
نوشته نیکى فیروزکوهى
.
خداحافظ آدم‌های نامهربان…

ایمیل محفوظ می ماند.