سورن کی‌یرکگور – فیلسوف مسیحی دانمارکی

سورن آبِی کی‌یِرکِگارد (به دانمارکی: Søren Kierkegaard) ‏(۱۸۱۳–۱۸۵۵)، که به کی‌یِرکِگور نیز معروف است،فیلسوف مسیحی دانمارکی، کسی که با وجود، انتخاب، و تعهد یا سرسپردگی فرد سروکار داشت و اساساً بر الهیات جدید و فلسفه، به خصوص فلسفهٔ وجودی (اگزیستانسیالیسم) تأثیر گذاشت. از وی بعنوان پدر اگزیستانسیالیسم یاد می‌شود.

سورن کی‌یر کگور: زندگی بر لب بحر فنا و ترس و لرز – مدرسه زندگی فارسی
این پادکست از مدرسه زندگی آلن دوباتن به اندیشه و آثار سورن کی یر کگور (کی یر کگارد) فیلسوف اگزیستانسیالیست دانمارکی می پردازد. آثاری چون ترس و لرز ویا این یا آن
به اشتراک بزارید
ایمیل محفوظ می ماند.