مولانا هربار که نام پیامبر را می‌شنید، زیر لب می‌گفت؛ نامت بماند تا ابد، ای جان ما روشن ز تو

نامت بماند تا ابد، ای جان ما روشن ز تو

این مصرع مولانا بیانگر این است که جهان اسلام حیات، آگاهی، و برپایی این تمدن عظیم انسانی را مرهون و مدیون وجود با برکت پیامبر اکرم (ص) است. و اگر آدمیان همچنان با نام یاد پیامبر و تبعیت از آموزه‌های دینی آن بزرگوار، این مسیر را ادامه دهند، به توفیقاتی بس عظیم دست خواهند یافت.

ایمیل محفوظ می ماند.