دکتر دینانی در برنامه معرفت با موضوع حافظ

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، چهره ماندگار فلسفه و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، چهره نام آشنایی برای عموم و خصوصا علاقه مندان حکمت و فلسفه است. او با برنامه معرفت که هر هفته از شبکه چهار صدا و سیما پخش می شود و همین طور با سخنرانی ها و کتاب هایش در نزد اهالی فرهنگ، هنر، علم و اندیشه چهره شاخصی محسوب می شود.

برنامه اسفند ۸۹ :

برنامه فروردین ۹۰:

اردیبهشت ماه 90 – 1
اردیبهشت ماه 90 – 2
اردیبهشت ماه 90 – 3
اردیبهشت ماه 90 – 4
اردیبهشت ماه 90 – 5

قسمت های بعدی آپلود می شود.

به اشتراک بزارید
ایمیل محفوظ می ماند.