دکتر دینانی در برنامه معرفت با موضوع حافظ

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، چهره ماندگار فلسفه و استاد بازنشسته دانشگاه تهران، چهره نام آشنایی برای عموم و خصوصا علاقه مندان حکمت و فلسفه است. او با برنامه معرفت که هر هفته از شبکه چهار صدا و سیما پخش می شود و همین طور با سخنرانی ها و کتاب هایش در نزد اهالی فرهنگ، هنر، علم و اندیشه چهره شاخصی محسوب می شود.

برنامه اسفند ۸۹ :

برنامه فروردین ۹۰:

اردیبهشت ماه ۹۰ – ۱
اردیبهشت ماه ۹۰ – ۲
اردیبهشت ماه ۹۰ – ۳
اردیبهشت ماه ۹۰ – ۴
اردیبهشت ماه ۹۰ – ۵

قسمت های بعدی آپلود می شود.

ایمیل محفوظ می ماند.