دکتر دینانی – اندیشه فارابی

گذری در اندیشه فارابی در برنامه معرفت با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

۴ فروردین ۹۳
۲۲ فروردین ۹۳
۲۹ فروردین ۹۳
۵ اردیبهشت ۹۳
۱۲ اردیبهشت ۹۳
۱۹ اردیبهشت ۹۳
۲۶ اردیبهشت ۹۳

فارابی در علم، فلسفه، منطق، جامعه‌شناسی، پزشکی، ریاضیات و موسیقی تخصص داشت. بیشترین آثار او در زمینه فلسفه، منطق، جامعه‌شناسی و همچنین دانشنامه‌نویسی بود.

به اشتراک بزارید
ایمیل محفوظ می ماند.