طلب عارفانه از نگاه عطار و مولانا – دکتر ایرج شهبازی

طلب عارفانه – دکتر ایرج شهبازی

طلب عارفانه از نگاه عطار و مولانا – دکتر ایرج شهبازی
زمان: مهرماه ۱۳۹۸
مکان: مؤسسۀ فرهنگی علی‌مرادیان
مدت سخنرانی: یک ساعت و ده دقیقه

طرح بحث
۱- طلب به عنوان نخستین وادی سلوک

۲ – عللِ پدید آمدن طلب در انسان
۲-۱ – فاصله میان جهان موجود و مطلوب
۲-۲ – آگاهی شخص از تباهی‌ها و خطاهای خود
۲-۳ – اعتماد کردن به صدق و شور و گرمای یک انسان والا
۲-۴ – دگرگونی یافتن بر اثر تجربۀ یک موقعیت رستاخیزگونه
۳ – نشانه‌های دردِ طلبِ راستین
۴ – ارزش و اهمیت طلب
۵ – ارکان اصلی طلب
۵-۱ – درد و نیاز
۵-۲ – کوشش
۵-۳ – صبر
۵-۴ – شجاعت

به اشتراک بزارید
ایمیل محفوظ می ماند.