تهران پادکست – مُعاشقه

‍ 🔊 فایل صوتی

تهران پادکست – مُعاشقه

کلام: محمدرضا شجریان، الهی‌قمشه‌ای، مسعود کیمیایی، محمد ابراهیم جعفری، رضا براهنی

موسیقی: فردین خلعتبری، النی کاریندرو، آرکید فایر، تریسان اکرسون

کاری از: امیر جمشیدی

تهران پادکست – مُعاشقه
ایمیل محفوظ می ماند.