۴ اصل طلایی دکتر الهی قمشه ای :: صوتی ۲۳ دقیقه

اینجا کجاست ؟ ما کجا هستیم ؟ از کجا آمدیم کجا زندگی میکنیم و به کجا می رویم ؟ آیا چیزی وجود دارد که ما به آن بگوییم دانش ؟ چه کاری باید انجام دهیم ؟

سوال هایی هستند که دکتر الهی قمشه ای مطرح میکنه و به همه سوالات توی این سخنرانی پاسخ می دهند.

به اشتراک بزارید
ایمیل محفوظ می ماند.