ساغرم شکسته ای ساقی (صوتی)

ناشر: مرکز موسیقی و سرود
آهنگ ساز: همایون خرم
شاعر: رحیم معینی کرمانشاهی
خواننده: سالار عقیلی
شیوه اجرا: ارکستر

بازخوانی اثری از همایون خرم با تنظیم محسن حسینی، ۱۳۹۲
خاطرات عمر رفته در نظرگاهم نشسته
در سپهر لاجوردی آتش آهم نشسته
ای خدای بی نصیبان طاقتم ده طاقتم ده
قبله گاه ما غریبان طاقتم ده طاقتم ده
ساغرم شکست ای ساقی
رفته ام زدست ای ساقی
در میان توفان
برموج غم نشسته منم
در زورق شکسته منم
ای ناخدای عالم
تا نام من رقم زده شـد
یکباره مهر غم زده شد
بر سرنوشت آدم
ساغرم شکست ای ساقی
رفته ام زدست ای ساقی
تو تشنه کامم کشتی
در سراب ناکامی ها
ای بلای نافرجامی ها
نبرده لب برجامی
می کشم به دوش از حسرت
بار مستی و بدنامیها
برموج غم نشسته منم
در زورق شکسته منم
ای ناخدای عالم
تا نام من رقم زده شـد
یکباره مهر غم زده شد
بر سرنوشت آدم
ساغرم شکست ای ساقی
رفته ام زدست ای ساقی
حکایت از چه کنم
شکایت از که کنم
که خود به دست خود آتش
بر دل خون شده نگران زده ام
ایمیل محفوظ می ماند.