طبع شاکر و شاکى داشتن – دکتر سروش

دوستان عزیزم اگر بعضی از صوت ها کامل نیستن این بخش کوتاه از یک سخنرانی بلند جدا شده است، به خواست خدا به زودی کامل هر کدام بر روی وب سایت قرار میگیرد.

دکتر عبدالکریم سروش
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس
من و همصحبتی اهل ریا دورم باد
از گرانان جهان رطل گران ما را بس
قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند
ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین
کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس
نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان
گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس
یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم
دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
از در خویش خدا را به بهشتم مفرست
که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس
حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست
طبع چون آب و غزل‌های روان ما را بس

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
ایمیل محفوظ می ماند.